Politika společnosti

Identifikace:
Firma:             ČISTICÍ UTĚRKY s.r.o.
Sídlo:              Rejskova 1169/23, Olomouc 779 00
Provozovna:   Táborská 1, Olomouc 779 00
IČO:               030 79 759
DIČ:               CZ03079759

Zásady jakosti
ČISTICÍ UTĚRKY s.r.o. je dodavatelem čistých utěrek pro firmy s různými cíli podnikání a z toho vycházejí vysoké nároky na jakost našich dodávek.
Systém managementu jakosti je část systému managementu Čisticí utěrky, která je zaměřena na dosahování výsledků jakosti ve vztahu k uspokojování požadavků zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Systém řízení jakosti slouží jako nástroj k přeměně politiky jakosti k dosažení definovaných cílů jakosti podniku.
V naší firmě je kvalita chápána jako schopnost dodat takové produkty a služby, které jsou v plném souladu s potřebami a požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu. Naším nejvyšším cílem je proto dosáhnout úroveň minimální (ideálně) nulové chybovosti požadovány našimi zákazníky.
Jsme pevně odhodláni poskytovat produkty a služby jakosti té nejvyšší úrovně a vždy usilovat o překonání očekávání našich zákazníků.

Proto se řídíme následujícím firemním sloganem:

Náš zákazník náš pán
Tento přijatý kvalitativní závazek (v rámci normy 9001) se reflektuje v prosazování následujících koncepcí:

 • Dodávat čistý materiál, správně napoprvé a pokaždé.
 • Udržování pracovního prostředí, které zajišťuje neustále zlepšování.
 • Ustanovení vynikající způsobilosti všech procesů.
 • Poskytování školení a vzdělávání všem zaměstnancům.

V rámci normy 14001 se společnost snaží o zlepšení environmentálního managementu:

 • Chránění životního prostředí formou recyklace
 • Zlepšování environmentální výkonnosti
 • Monitoring práce

Zásady práce ve společnosti Čisticí utěrky s.r.o.:

 • trvale zvyšovat kvalitu vlastní práce
 • předcházet chybám a poučit se z chyb předešlých
 • neustále se zdokonalovat
 • cítit se za svou práci plně zodpovědný
 • upozorňovat ihned na nedostatky, ať vznikají kdekoliv
 • podávat návrhy na zlepšení, jak v oblasti kvality, tak v oblasti životního prostředí
 • chránit životní prostředí

Zásady ISO
V souladu se systémem neustálého zlepšování v naší společnosti se společnost
Čisticí utěrky s.r.o., přihlásila dodržovat zásady mezinárodní normy ISO 14001, jejíž hlavním cílem je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami a normy ISO 9001, jejíž hlavním cílem je zlepšování kvality firmy

Systémy řízení ISO a dosažené výsledky jsou uznávány a respektovány našimi zaměstnanci, a zákazníky.


Firma Čisticí utěrky realizuje svůj špičkový ISO program tím, že:
Plnění své vize a svých programů měříme, využíváme systému neustálého zlepšování a dodržujeme normy jednání firmy.
Za implementaci těchto zásad je odpovědný, v rámci své působnosti, management na každé úrovni řízení, který zajišťuje integraci ISO do svého systému řízení.


Milan Vidlička, jednatel společnosti